Dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ MCA của Viettel

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

- Thông báo cuộc gọi nhỡ trong 20 giờ trở về trước thời điểm bật máy, giúp thuê bao gọi biết thông tin và liên lạc lại với người gọi đến. 

- Đăng ký định dạng nhận bản tin MCA, giúp khách hàng lựa chọn nhận bản tin báo cuộc gọi nhỡ MCA theo 2 định dạng: Chi tiết hoặc tổng hợp.

- Khách hàng có thể nhận bản tin báo cuộc gọi nhỡ thông qua địa chỉ email mà khách hàng đăng ký. Bản tin thông báo cuộc gọi nhỡ được gửi qua SMS và email của khách hàng.

- Khách hàng có thể đăng ký nhận bản tin báo cuộc gọi nhỡ qua một số điện thoại phụ. Khi có cuộc gọi nhỡ, đồng thời hệ thống sẽ gửi 2 bản tin thông báo cuộc gọi nhỡ tới thuê bao chính và thuê bao phụ.

- Tính năng tích hợp với danh bạ điện thoại, cho phép bổ sung thêm thông tin người gọi vào nội dung bản tin Báo cuộc gọi nhỡ MCA gửi về khi có cuộc gọi nhỡ: Tên lưu trong banh bạ, số điện thoại, thời gian gọi nhỡ, số cuộc gọi nhỡ.

- Khách hàng có thể cài đặt ngừng nhận bản tin báo cuộc gọi nhỡ trong một khoảng thời gian cố định. Trong khoảng thời gian đó, khách hàng sẽ không nhận bất cứ bản tin MCA nào. Khoảng thời gian này do chính khách hàng thiết lập. 

Ưu điểm của Client so với cách sử dụng SMS thông thường: Không phải thực hiện tính năng đồng bộ danh bạ bằng tay theo từng số và chỉ cần 1 thao tác trên application sẽ cho phép đồng bộ toàn bộ danh bạ trên điện thoại. Sau khi đồng bộ tin nhắn trả về sẽ bao gồm số điện thoại số gọi lỡ và tên người gọi lỡ theo theo tên trên danh bạ (chi tiết hướng dẫn sử dụng ở mục Hướng dẫn sử dụng).

 

Cách đăng ký/hủy dịch vụ

-  Đăng ký:

  + Cách 1: Soạn DK gửi 193.

  + Cách 2: Soạn MCA ON gửi 193.

- Hủy: Để hủy dịch vụ, soạn HUY gửi 193.

 

Cách sử dụng dịch vụ

- Tính năng thông báo bật máy

  + Đăng ký, soạn THEM Sodienthoainhan gửi 193.

  + Xóa từng số, soạn XOA Sodienthoainhan gửi 193.

  + Tra cứu danh sách số điện thoại nhận thông báo bật mã, soạn DS gửi 193.

  + Xem hướng dẫn sử dụng, soạn HD gửi 193.

  + Hủy bỏ, soạn: XOA DS gửi 193.


- Tính năng tra cứu thông tin các cuộc gọi nhỡ

  + Để tra cứu thông tin cuộc gọi nhỡ trong ngày, soạn DSCG gửi 193.

  + Để tra cứu thông tin cuộc gọi nhỡ trong 7 ngày gần nhất, soạn DSCG 7 gửi 193.

  + Để tra cứu thông tin cuộc gọi nhỡ trong 15 ngày gần nhất, soạn DSCG 15 gửi 193.

  + Để tra cứu thông tin cho một ngày nào đó, soạn DSCG ddmmyyyy gửi 193.

Lưu ýdd: ngày, mm: tháng, yyyy: năm.

Ví dụ: DSCG 07102014 là tra cứu cho ngày 07/10/2014.

- Đăng ký định dạng nhận bản tin MCA

  + Để đăng ký định dạng tổng hợp tất cả các cuộc gọi, soạn MCA TH gửi 193.

  + Để đăng ký định dạng chi tiết từng cuộc gọi, soạn MCA CT gửi 193.


- Tính năng nhận bản tin báo cuộc gọi nhỡ qua email

  + Đăng ký địa chỉ email, soạn DK EM địa chỉ Email gửi 193. Sau khi đăng ký địa chỉ email thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo về địa chỉ email, khách hàng truy cập vào địa chỉ email để lấy mã xác nhận, sau đó nhắn tin xác nhận.

  + Xác nhận địa chỉ email XN EM mã xác nhận  gửi 193.

  + Thay đổi địa chỉ email TD EM địa chỉ email gửi 193.

  + Kiểm tra email KT EM gửi 193.

  + Hủy tính năng HUY EM  gửi 193.


- Tính năng đăng ký số phụ nhận bản tin báo cuộc gọi nhỡ

  + Đăng ký số phụ, soạn DK SP SĐT phụ gửi 193. Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo kèm theo mã xác nhận về số phụ.

  + Sử dụng số phụ để:

   Nhắn tin xác nhận về việc đăng ký số phụ nhận bản MCA soạn XN SP SĐT chính mã xác nhậngửi 193.

   Thay đổi số phụ TD SP SĐT gửi 193.

   Kiểm tra số phụ KT SP gửi 193.

  + Sau khi xác nhận số phụ thành công, hệ thống tự động bật số, khi đó, bản tin cuộc gọi nhỡ sẽ gửi về cả số chính và số phụ. Trường hợp muốn tạm thời tắt chức năng nhận thông báo của số phụ, thao tác:

   Cách 1: Thao tác từ số chính A: Soạn SP OFF gửi 193.

   Cách 2: Thao tác từ số phụ B: Soạn SP OFF SĐT chính gửi 193.

  + Để bật số phụ trở lại, thao tác

   Từ số chính A: Soạn SP ON gửi 193.

   Từ số phụ B: Soạn SP ON SĐT chính gửi 193.

  + Hủy tính năng: Soạn HUY SP gửi 193.


- Tính năng Tích hợp với danh bạ điện thoại

  + Đăng ký, soạn DK DB gửi 193.

  + Thêm số điện thoại vào danh bạ, soạn THEM DB SĐT TÊN gửi 193.

  + Xoá số điện thoại khỏi danh bạ, soạn XOA DB SĐT 1 SĐT 2…  gửi 193.

  + Xoá tất cả số điện thoại trong danh bạ, soạn XOA DB TC gửi 193.

  + Hủy tính năng, soạn HUY DB gửi 193.


- Tính năng thiết lập khoảng thời gian ngừng nhận bản tin thông báo cuộc gọi nhỡ

  + Đăng ký, soạn NGUNG T/gian bắt đầu T/gian kết thúc gửi 193 (Thời gian theo định dạng 24h).

Ví dụ: Muốn cài đặt ngừng thời gian nhận bản tin trong ngày từ 10h31 đến 12h46, soạn tin NGUNG 1031 1246 gửi 193.

  + Thay đổi thời gian ngừng nhận bản tin, soạn TD NGUNG T/gian bắt đầu T/gian kết thúcgửi 193.

  + Kiểm tra khoảng thời gian ngừng nhận bản tin, soạn KT NGUNG gửi 193.

  + Hủy tính năng, soạn HUY NGUNG gửi 193.

Khoảng thời gian ngừng sẽ được duy trì trong các ngày tiếp theo nếu không hủy đi.

Lưu ý: Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc mà khách hàng cấu hình sẽ được làm tròn xuống thời gian tối đa là 5 phút.

Ví dụ: Khách hàng đăng ký thời gian 10h31 đến 12h46. Thời gian hệ thống làm tròn trả về sẽ là từ 10h30 đến 12h45.

Chi tiết gọi: 19008198 - 0983.198.198

Hàng hóa - dịch vụ

Hướng dẫn mua sim

Số đẹp Mobifone

Số đẹp Vinaphone

Số đẹp Viettel

Số đẹp Mobifone

Số đẹp Vinaphone

Số đẹp Viettel

Thông tin bên lề

Mời xem... đang cập nhật

Sim tứ quý đủ mạng

Bản Desktop